>> VANVOORUIT-gang


Op deze plek worden opmerkelijke retailontwikkelingen toegelicht zoals baanbrekende nieuwe initiatieven van retailers en merkfabrikanten.

Retailers als Dolende Ridders

Retailers zijn in weerwil van wat ze zeggen nog heel vaak inkoopgedreven, zetten al hun marketinginspanningen op ongerichte massamedia en leven bij waan van de dag.

Ze hinken op meerdere gedachten. Enerzijds weten ze dat hun vaste klanten essentieel zijn voor hun omzet en winst, maar men durft de huis-aan-huis folder en TV-reclames niet los te laten. Hierdoor laat men grote kansen liggen klanten echt te leren kennen en gerichter te gaan bedienen. Inmiddels is de techniek en de houding van klanten geen belemmering meer hiervoor.

Dan rijst wel de vraag hoe je een klantendatabase in het bedrijf integreert. Zowel organisatorisch als qua kennis en mentaliteit. Dit maakt het voor de retailer steeds complexer.

Door echter deze strategische stap niet te zetten, lijkt men voor de veilige weg te kiezen. Met als gevolg dat marketing-inspanningen een soort blind-rond-je-heenslaan blijft. Je raakt natuurlijk altijd wel wat, maar dat wordt steeds moeilijker. Daarnaast kun je elke week weer opnieuw beginnen en blijf je elke week weer hetzelfde doen, omdat er geen systeem is ontwikkeld om het intelligenter te gaan doen.

Het werken met een slimme klantendatabase is de basis voor daadwerkelijke innovatie op het gebied van klantbenadering. Dat wil niet zeggen dat folders en TV-reclame niet meer zinvol zijn, maar wel ruimte moeten maken voor een meer directe klantbenadering. En die zal in de nabije toekomst ook steeds meer via internet en webshops gaan verlopen De eerste retailer die dit perfect gaat invullen, zal een slag gaan slaan. Dat heeft men in Engeland al ervaren met het succes van Tesco. Kennis wordt dan echte kracht!

Mijn stelling is daarom:
Retailers die geen gerichte (en afrekenbare) marketingstrategie voor hun beste klanten ontwikkelen, blijven Dolende Ridders. Ze zijn wel continu in gevechtstenue, slaan wild en blindelings om zich heen, maar winnen geen (prijs-)oorlog.